Door de aangepaste wetgeving waarbij verenigingen van eigenaren verplicht zijn een administratie te voeren met benodigde rapporteringen hebben wij besloten op basis van onze ervaring met huuradministraties en het beschikbaar hebben van goede software om ook onze diensten aan te bieden aan grotere en kleinere Verenigingen van Eigenaren. Naast onze ervaringen met bedrijfsmatige complexen breiden wij onze dienstverlening uit naar woningen en appartement complexen.

Onze mogelijkheden:

  • Complete administratie - Zo gewenst secretaris/penningmeesterschap
  • Inning onderhoudsbijdragen - Technisch beheer
  • Meerjarige onderhoudsplanning - Organiseren en notuleren vergaderingen
  • Meerjarige onderhoudsbegroting - Uitvoeren van onderhoud aan het complex 24/7

Het bestuur kan inloggen op onze project website en in een beveiligde omgeving 24/7 365 dagen per jaar en informatie krijgen over actuele zaken en over de financiën van de V.V.E.
Minimaal 1 keer per jaar leggen wij uitgebreid verantwoording af over onze werkzaamheden en de financiën. Door het inplannen van tussentijdse vergaderingen met het bestuur kunnen zaken besproken worden. Via moderne communicatiemiddelen zoals een online chatprogramma, kunnen vragen snel behandeld worden. Wij dragen zorg voor een veilig en vertrouwd platform. De onderhoudsbijdragen kunnen verwerkt worden op de eigen vertrouwde bankrekening van de vereniging wij hebben alleen een inkijkmachtiging nodig om de financiële administratie te kunnen voeren.

Neem contact op zodat wij een vrijblijvend kennismakingsgesprek kunnen planen. Wij zouden het op prijs stellen om uw nieuwe administrateur te zijn. Wij hanteren messcherpe tarieven en leveren hoge kwaliteit.